Regulamin

§ 1 Informacje ogólne


1.1  Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest Biuro Podróży Go Travel  z siedzibą w Wolsztynie,64-200  ul. Dr Roberta Kocha 15A, NIP 9231686887,Regon 301736509.
1.2 Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Go Travel zwanego dalej Serwisem, znajdującego się pod adresami URL www.gotravel.com.pl

1.2   Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.
1.3 Korzystanie z Serwisu oraz zakup imprez turystycznych  uzależnione jest od akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Systemu Rezerwacji Internetowej Go Travel w celu dokonania rezerwacji i/bądź zakupu imprezy turystycznej jest akceptacją postanowień Regulaminu. 

 

§ 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą internetową


2.1 Serwis Go Travel  umożliwia uzyskanie aktualnych informacji o ofercie turystycznej dostępnej w biurze podróży Go Travel.
2.2 Serwis Go Travel umożliwia dokonywanie rezerwacji, zgłoszenie zapytania o rezerwację imprezy oraz zakup imprez turystycznych poprzez system rezerwacji internetowej  zwanego dalej Systemem.
2.3 Serwis Go Travel umożliwia zapisanie się do biuletynu ofert specjalnych otrzymywanych e-mailem w ramach Serwisu. 

 

§ 3 Zasady korzystania z systemu rezerwacji internetowej Go Travel


3.1 Proponując Klientom imprezy turystyczne Go Travel określa w Systemie następujące informacje:

  • - cenę imprezy
  • - miejsce pobytu lub trasę imprezy
  • - rodzaj, klasę, kategorię lub charakterystykę środka transportu
  • - położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania wg przepisów kraju pobytu
  • - ilość i rodzaj posiłków
  • - program zwiedzania i atrakcje turystyczne

3.2 Rezerwacja imprezy turystycznej poprzez System:

3.2.1. Krok pierwszy – wybór oferty
Korzystając z wyszukiwarki ofert Klient określa kryteria wyszukiwania: kierunek, termin wyjazdu, miejsce wylotu, ilość osób podróżujących oraz inne kryteria. Wyszukiwanie ofert możliwe jest też dzięki prezentacjom na stronie głównej, a także w poszczególnych częściach Serwisu podzielonych według destynacji bądź według kategorii. W wynikach wyszukiwania prezentowane są wszystkie imprezy turystyczne zgodnie z określonymi oczekiwaniami Klienta.

3.2.2. Krok drugi – prezentacja wybranej oferty
Po wyborze przez Klienta konkretnej oferty System prezentuje szczegółowy opis imprezy turystycznej wraz ze zdjęciami i filmami video oraz opisem świadczeń zawartych w cenie imprezy.

3.2.3. Krok trzeci – rezerwacja wybranej oferty
Po dokładnym zapoznaniu się z opisem imprezy turystycznej Klient przechodzi do formularza rezerwacji (ikona „REZERWUJ”), do którego należy wprowadzić własne dane osobowe niezbędne do dokonania rezerwacji w Systemie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail. Klient akceptuje Regulamin, Ogólne Warunki Uczestnictwa poszczególnych organizatorów oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby rezerwacji. W dalszej części etapu rezerwacyjnego należy podać dane osobowe pozostałych uczestników imprezy turystycznej. Po weryfikacji danych oraz ostatecznej akceptacji przez Klienta System wyświetla sześciocyfrowy numer rezerwacji wraz z gotową do wydruku umową zgłoszeniem w formacie PDF. Na podany przez Klienta adres e-mail System automatycznie przesyła dokumenty do wydruku: umowę zgłoszenie, Ogólne Warunki Uczestnictwa oraz ogólne Warunki Ubezpieczenia . Klient otrzymuje też informację o nieprzekraczalnych terminach płatności.

3.2.4. Krok czwarty – wybór formy płatności
Po dokonaniu rezerwacji Klient wybiera jedną z 3 form płatności:

  • - płatność zaliczki bądź całości należności kartą kredytową przez serwis Dotpay.pl
  • - płatność zaliczki bądź całości należności e-transferem przez serwis Dotpay.pl
  • - płatność zaliczki bądź całości należności za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego (po wcześniejszym uzgodnieniu z Go Travel)


Przy rezerwacji imprezy turystycznej w terminie powyżej 30 dni do daty wyjazdu Klient może dokonać wpłaty zaliczki w wysokości do 30% ceny imprezy. Pozostała cześć należności musi zostać zapłacona najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. Przy rezerwacji imprezy turystycznej w terminie krótszym niż 30 dni przed wyjazdem Klient płaci całą cenę imprezy, nie później niż 24 godz. od założenia rezerwacji.

3.2.5. Krok piąty – potwierdzenie rezerwacji
Go Travel potwierdza rezerwację po sprawdzeniu wpływu pieniędzy na rachunek bankowy. Klient otrzyma mailem potwierdzenie rezerwacji, które upoważnia do odbioru dokumentów podróży na lotnisku (o ile touroperator  nie prześle dokumentów pod podany w rezerwacji adres korespondencyjny) . Z chwilą potwierdzenia rezerwacji zawarta zostaje umowa między Klientem a Go Travel. Umowa-zgłoszenie podpisana przez Klienta wraz z potwierdzeniem rezerwacji wystawionym przez Go Travel stanowią poświadczenie zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Go Travel.

3.3. Rezerwacja imprezy turystycznej dokonana w systemie ważna jest przez 24 godziny. Po upływie tego terminu nie opłacona rezerwacja zostaje usunięta z systemu automatycznie. Opłacona rezerwacja oznacza taką, za którą należność znajduje się na koncie bankowym Go Travel. Czas ważności rezerwacji wstępnej może być skrócony w przypadku ofert typu Last Minute. W przypadku tego typu rezerwacji o terminie płatności Klient zostanie poinformowany indywidualnie przez konsultanta Go Travel.
3.4. Przy rezerwacjach imprez turystycznych „na zapytanie” Klient wypełnia formularz zgłoszeniowy. Rezerwacje „na zapytanie” wymaga weryfikacji dostępności miejsc. Konsultant Go Travel skontaktuje się z Klientem w celu ostatecznego potwierdzenia rezerwacji.
j.

 

§ 5 Biuletyn ofert specjalnych

5.1.W celu zapisania się do biuletynu ofert specjalnych należy podać swój adres e-mail. 5.2. Wpisując adres Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przesyłanie ofert specjalnych. Aby dokonać pełnej aktywacji adresu należy kliknąć koniecznie na link aktywacyjny umieszczony w wysłanej pod wskazany adres e-mail wiadomości. 

 

§ 6 Niewiążący charakter Serwisu


Wszelkie informacje opublikowane w Serwisie, w szczególności materiały dotyczące imprez turystycznych i cen, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zawartość Serwisu ma jedynie charakter informacyjny i stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. 

 

§ 7 Ochrona danych osobowych


Drogi Kliencie,masz prawo do prywatności,a my je szanujemy. Poniżej opisujemy zasady do ,których jako portal Go Travel się stosujemy w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o naszych Klientach i Użytkownikach.

 Udostępnianie danych osobowych przez Klientów i Użytkowników portalu www.gotravel.com.pl ma charakter dobrowolny i powiązany jest wyłącznie z procedurą odpowiedzi na zapytanie,rejestracji oraz zakupu oferty turystycznej. Go Travel gwarantuje,że wszystkie dane osobowe  udostępniane przez Państwa w trakcie procedur zapytania i rezerwacji chronione są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Każdemu z Państwa jako naszemu Klientowi przysługuje się prawo do wglądu,usunięcia i dokonywaniu zmian w podanych przez siebie danych poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@gotravel.com.pl

Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane i wykorzystywane przez Go Travel w celach marketingowych, statystycznych, archiwalnych, przesyłania materiałów informacyjnych.


 § 8 Zmiany rezerwacji


8.1. Dokonanie istotnych zmian rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej  możliwe jest na warunkach określonych przez organizatora imprezy.

8.2. Dokonując zmian należy liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów manipulacyjncyh zgodnych z danymi warunkami uczestnictwa organizatora wycieczki turystycznej.

8.3. Dokonanie zmian w rezerwacji wycieczki turystycznej możliwe jest poprzez wysłanie drogą mailową zlecenia zmian w rezerwacji (należy podać nazwisko i numer rezerwacji ) na adres e-mail biuro@gotravel.com.pl lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem +48 68 347 32 58 lub +91 578 47 89

§ 9 Warunki anulowania rezerwacji przez Klienta


9.1. Dokonanie anulacji rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej jest możliwe na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa organizatora imprezy.

9.2 Dokonując anulacji rezerwacji należy liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów anulowania.

9.3 Anulowanie rezerwacji wycieczki turystycznej dopuszczalne jest poprzez wysłanie drogą mailową zlecenia anulowania rezerwacji (należy podać nazwisko oraz numer rezerwacji) na adres e-mail biuro@gotravel.com.pl lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem +48 68 347 32 58 lub +48 91 578 47 89

9.4 Nasz Doradca anuluje rezerwację wykupioneju przez Państwa wycieczki turystycznej, wyjaśni na jakich zasadach i w jakiej wysokości zostaną zwrócone Państwu pieniądze wpłacone podczas rezerwacji wycieczki oraz wyjaśni przebieg całego procesu:

a) w przypadku wystąpienia kosztów rezygnacji muszą Państwo na piśmie upowiażnić Go Travel do potrącenia kwoty wymaganych do pokrycia tych kosztów

b) jeśli kwota wpłaconej zaliczki nie pokryje kosztów rezygnacji zostaną Państwo poinformowani w jaki sposób i w jakim terminie należy uiścić brakującą kwotę.

 

§ 10 Warunki anulowanie rezerwacji przez organizatora wycieczki turystycznej


10.1. Zasady anulowania wycieczek turystycznych przez organizatorów zawarte są w ogólnych warunkach uczestnictwa danego organizatora

10.2 Go Travel nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub anulację rezerwacji przez organizatora imprezy.

10.3 Informacje o ewentualnych zmianach w Państwa rezerwacji dokonanych przez organizatora imprezy przesyłane będą przez naszych doradców pod wskazany w formularzu rezerwacyjnym adres e-mail lub będą przekazywane telefonicznie.


§ 11 Postanowienia końcowe


11.1. Go Travel dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w Serwisie były wolne od błędów i pomyłek. Mimo dołożenia wszelkich starań Go Travel nie udziela jednak gwarancji, że informacje i ceny zawarte w Serwisie są wolne od uchybień i błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń. W związku z tym wiążący charakter mają informacje wskazane w zawartej z Klientem umowie, potwierdzeniu rezerwacji a także Ogólnych Warunkach Uczestnictwa poszczególnych touroperatorów..
11.2. Go Travel nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego, nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu. Go Travel nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe podczas przeglądania Serwisu.
11.3. Go Travel zastrzega sobie możliwość zmiany zawartości Serwisu w każdej chwili przez wyłączenie stron wcześniej dostępnych i włączenie nowych stron.
11.4. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się, że nie będą podejmowali działań zmierzających do dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Korzystanie z Serwisu możliwe jest tylko w swoim imieniu. Jeśli Użytkownik czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność.
11.5. Wszelkie prawa autorskie do zawartości Serwisu przysługują Go Travel Reprodukowanie, przenoszenie, dystrybucja lub zapisywanie na jakichkolwiek nośnikach, bez wcześniejszej pisemnej zgody Go Travel jest zabronione. Użytkownicy Serwisu mają prawo, wyłącznie w celach prywatnych, do przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie, dokonywania ich zapisu w postaci plików tymczasowych oraz drukowania wybranych stron.
11.6. Reklamacje związane z użytkowaniem Serwisu prosimy kierować pisemnie na adres e-mail biuro@gotravel.com.pl  lub na adres pocztowy: BP Go Travel ul. Dr.Roberta Kocha 15A, 64-200 Wolsztyn.

11.7. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Go Travel poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach internetowych www.gotravel.com.pl. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go na powyższych stronach.